Wij blikken terug op een mooie verkiezingstijd met een goede afsluiting op 22 november. Wat een spannende periode was het en het wordt het. Met de nieuwe fractie van Nieuw Sociaal Contract gaan voor en met jou aan de slag om onze ambities te verwezenlijken.

Als jonge partij hebben we een ongekende prestatie neergezet. Binnen drie maanden hebben we met topkandidaten, een goed verkiezingsprogramma en ideeën een centrale rol veroverd in het politieke veld. Onze idealen van goed bestuur, bestaanszekerheid en migratiebeperking worden gezien. We gaan ze nu omzetten in daden.

Nogmaals: hartelijk dank!