De vereniging Nieuw Sociaal Contract heeft bij de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 de ANBI-status aangevraagd. We verwachten dat deze op korte termijn wordt verleend. Deze status maakt het mogelijk om - onder voorwaarden - giften af te trekken van de belasting. 

Voor het doen van een kleine of grotere donatie kunt u terecht bij het Steunfonds Groep Omtzigt. Giften aan het steunfonds komen ook ten goede aan de ontwikkeling van Nieuw Sociaal Contract. Het steunfonds heeft ook een ANBI-status. 

Gegevens

De vereniging Nieuw Sociaal Contract is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. We werken aan de totstandkoming van een partijbureau. 

Het RSIN (fiscaal) nummer van Nieuw Sociaal Contract is 865 561 060. 

De vereniging is bereikbaar via info@partijnieuwsociaalcontract.nl

Bestuursleden

Het bestuur van Nieuw Sociaal Contract bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Bert van Boggelen (voorzitter a.i.)
  • Matthijs Punter (secretaris)
  • Ralph Joosten (penningmeester)
  • Inge Mol (juridisch)
  • Kilian Wawoe (HR)

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Wel worden direct gemaakte kosten voor de vereniging (bijvoorbeeld reiskosten) op declaratiebasis vergoed. Dit is geregeld in de statuten

Medewerkers van het partijbureau ontvangen een marktconform salaris. Hiervoor is een functiehuis opgesteld en een schalentabel. Deze is afgeleid van de CAO voor Rijksambtenaren. 

Beleidsplan

In 2024 ligt de focus op het opzetten van het partijbureau en het verder inrichten van de partij met afdelingen, werkgroepen, etc. De ambitie is om met Nieuw Sociaal Contract een beweging te vormen die herkenbaar is in politiek en samenleving. 

Meer informatie hierover is te lezen in het plan van aanpak