NSC zit vanaf de start van de informatie constructief aan tafel om te verkennen of en onder welke voorwaarden een regering gevormd kan worden op basis van de parlementaire steun van PVV, VVD, NSC en BBB. Zoals bij ons past, doen wij dat zeer grondig. Er staat voor de mensen nogal wat op het spel in tijden dat de ene crisis de andere opvolgt en er nog geen enkel zicht is op het kunnen aanpakken daarvan.

Gedurende de gesprekken is op initiatief van NSC aan de ministeries een uitvraag gedaan van reële financiële tegenvallers en risico’s. Vanwege de toch al zorgwekkende toestand van de overheidsbegroting de komende jaren en om te kunnen bepalen welke ruimte er is om de problemen van de mensen in Nederland aan te pakken, vinden wij een goed inzicht hierin cruciaal.

Na aandringen heeft NSC pas gisteren aan het eind van de middag van de informateur een overzicht gekregen van de brieven van de ministeries, die bij hem per mail zijn binnengekomen, gekregen. Het betreft een lijst van een 20-tal brieven met (deels vertrouwelijke) informatie over de staat van de overheidsfinanciën. De informateur heeft deze brieven tussen 23 en 31 januari ontvangen. De partijen bespraken de afgelopen weken juist onder andere de financiële situatie.

Door het lezen van de brieven vandaag is NSC zeer geschrokken. NSC stelt vast dat we sinds vandaag met andere financiële verwachtingen voor de komende jaren zitten. NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet op luchtkastelen.

De afgelopen weken is door de zorgvuldigheid van NSC op allerlei terreinen een heleboel duidelijk geworden. We hebben veel constructieve voorstellen, schriftelijk en mondeling, gedaan aan de formatietafel.

De fractie van Nieuw Sociaal Contract is zich uiteraard zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor een landsbestuur. Daarom blijft de partij, net zoals de afgelopen weken, constructief, maar wel zorgvuldig meewerken aan het vormen van een regering die de urgente problemen van het land effectief aanpakt. Dat kan bijvoorbeeld door constructieve steun aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet.

Voor nu is het werk voor NSC afgerond in deze ronde en wacht Nieuw Sociaal Contract het verslag van informateur Plasterk af. Daar zullen ook de uitkomsten van de andere besproken onderwerpen, zoals de rechtsstaat, te lezen zijn.