Met 20 experts en ervaringsdeskundigen zit Nieuw Sociaal Contract sinds 6 december 2023 in de Tweede Kamer. Onderling hebben zij de verschillende portefeuilles verdeeld. Deze verdeling is terug te vinden zijn in dit overzicht