Op 6 april 2024 hield Nieuw Sociaal Contract in Breda het eerste ledencongres. Leden waren in groten getale aanwezig om mee te praten over de thema’s Goed Bestuur, Bestaanszekerheid, Zorg, Klimaat, Europa en Wonen. Leden konden hun vragen en input neerleggen en ideeën uitwisselen, wat als basis dient om te komen tot betere inzichten en oplossingen, maar ook om elkaar te inspireren. Het verkiezingsprogramma voor Europa en de kandidaten definitief vastgesteld. Pieter Omtzigt sprak tijdens deze bijeenkomst.

Lees hier de lezing van Pieter tijdens het ledencongres