Vandaag publiceert NSC haar Europese concept verkiezingsprogramma: ‘Beperk en versterk’. De leden stellen het definitieve verkiezingsprogramma vast op het congres van NSC op 6 april. NSC doet voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen van 6 juni dit jaar, en streeft naar aansluiting bij de Europese Volkspartij (EVP).

Dirk Gotink, lijsstrekker EU verkiezingen NSC: “Bestaanszekerheid en goed bestuur: aan deze uitgangspunten van NSC zullen wij de besluiten die in Europa genomen worden altijd toetsen. NSC luistert naar mensen en hun ervaringen: dat is de basis. Versterken wat goed is voor bestaanszekerheid en goed bestuur, en pas op de plaats maken waar bestaanszekerheid in het geding komt. Daar sta ik voor.”

Het concept verkiezingsprogramma kent vier hoofd thema’s: vrede en veiligheid, immigratie, economie en goed bestuur. Versterken van veiligheid en immigratie, versterken maar ook terug naar de basis van het economisch beleid van de EU. En goed bestuur: NSC staat pal voor de rechtsstaat, democratie en de vrijheid van meningsuiting. Dat is onze basis. Landen die dat niet garanderen, zijn wat ons betreft geen Europese cent waard, zeker geen miljardensteun.