In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing bespreken kandidaat-Kamerleden onze speerpunten op deze website. Vandaag gaan Judith Uitermark, Sandra Palmen en Nora Achahbar in op goed bestuur: wat wil Nieuw Sociaal Contract?

Goed bestuur is topprioriteit

Een rechtsstaat zoals Nederland is bedoeld om rechten van mensen te beschermen tegen willekeurige overheidsbemoeienis. Dat wordt bereikt door het begrenzen van overheidsbevoegdheden en zodoende het versterken van de positie van de mensen. De regering moet werken in het belang van alle mensen. Er zijn regels om te zorgen dat de regering eerlijk is en rechtvaardig werkt. Het nemen van besluiten moet zorgvuldig gebeuren waarbij de regering kijkt naar alle invalshoeken maar zich als eerste de vraag stelt: wat helpt mensen?

Problemen die zijn veroorzaakt door slecht bestuur moeten we oplossen. De stikstofcrisis, de gascrisis, het toeslagenschandaal: het zijn voorbeelden waar het mis gegaan is. Als we het bestuur en de manier van besluitvorming niet veranderen, dan staat de volgende grote crisis om de hoek.

Ons land wordt bestuurd alsof het een bedrijf is. Maar de overheid is geen koekjesfabriek en moet naast de mensen staan. Doorgeslagen managementcultuur leidt tot frustratie bij mensen die met passie hun vak willen uitoefenen als leraar, zorgverlener, ondernemer of als agent.

Scholen, ziekenhuizen, veiligheidsdiensten en rechterlijke macht zijn geen fabrieken. Zij zijn teveel gestuurd op basis van prestatieafspraken, marktprikkels en rekenmodellen. Professionals in publieke organisaties moeten de ruimte en vertrouwen krijgen. Als de overheid een beslissing neemt geldt: eerst de mens, dan de regel, dan de organisatie.

Inspelen op de noden en wensen in de samenleving

Nieuw Sociaal Contract wil goed bestuur dat inspeelt op de noden en wensen in de samenleving, de mens centraal stelt en het algemeen belang dient. We moeten dus niet blijven doorgaan met gaswinning als dat schadelijk is voor de bewoners van een hele provincie.

Goed bestuur dat oog heeft voor de (on)mogelijkheden van de uitvoeringspraktijk. Dus niet een ingewikkeld toeslagensysteem met harde terugvorderingen.

Goed bestuur dat transparant, eerlijk en integer is bij moeilijke beslissingen. Dus geen informatie achterhouden en achterkamertjesbeslissingen tijdens een pandemie.

Dingen worden niet persé beter als Den Haag zich er mee bemoeit. Wij willen de komende jaren werk maken van een àndere overheid die de grondrechten, de democratie en de rechtsstaat waarborgt. We werken toe naar een lerende overheid die fouten herstelt en daardoor weer te vertrouwen is.

Goed bestuur houdt in dat vooral gekeken wordt naar de effecten op mensen, bij de taakuitvoering van de regering. In een rechtsstaat laten we niemand links liggen.

Door Judith Uitermark, Sandra Palmen en Nora Achahbar

Lees hier meer over onze plannen voor goed bestuur.