Hein Pieper heeft ons dit weekend laten weten om persoonlijke redenen terug te willen treden als voorzitter. We zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij als medeoprichter heeft betekend voor onze partij. Hij blijft als gewoon lid betrokken bij de toekomst van NSC. Mede-bestuurslid Bert van Boggelen neemt zijn taken als voorzitter a.i. over.

Kortgeleden heeft zich iemand gemeld met een klacht. Dit betrof een klacht over een afgehandeld arbeidsgeschil van ca. 20 jaar geleden bij de organisatie waar op dat moment ook Hein Pieper werkzaam was. Het had op geen enkele wijze betrekking op onze partij.

Een onafhankelijke derde heeft op ons verzoek gesprekken gevoerd met de betrokkenen. We hechten aan integriteit en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we serieus met klachten omgaan. Maar het betekent ook dat we mensen ‘heel’ willen houden. Het mag niet zo zijn dat mensen enkel op geruchten worden veroordeeld.

Op de inhoud van de klacht zelf kunnen en mogen we niet ingaan. We mogen het niet, omdat het een (afgehandeld) arbeidsconflict betreft. En we kunnen het niet, omdat het feiten zijn van lang geleden, bij een andere organisatie. Bovendien hebben ze geen betrekking op NSC. Het is aan de toenmalige werkgever om daar eventueel verder op in te gaan.

Hein Pieper heeft ons te kennen gegeven persoonlijk zeer geraakt te zijn door deze melding en wil niet dat deze discussie de partij op enige wijze belast. Daarom is hij teruggetreden. We vinden het jammer dat we hierdoor op dit moment niet meer gebruik kunnen maken van zijn gewaardeerde expertise en inzet, maar respecteren zijn besluit.

Het bestuur van Nieuw Sociaal Contract