Steeds vaker kiezen overheidsorganisaties ervoor om hun ICT-systemen over te zetten naar de cloud. Zo kan je altijd bij je bestanden via het internet en hoef je geen eigen computers te verzorgen. Dat daarmee stilletjes steeds meer macht naar Amerikaanse Big Tech verschuift, lijkt niemand op te vallen. Toch is het reden tot zorg, vinden Tweede Kamerleden Jesse Six Dijkstra (Nieuw Sociaal Contract) en Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA). Om het tij te keren lanceren ze 13 juni een initiatiefnota voor een sterke Nederlandse cloudsector.

Ten eerste moeten essentiële diensten zoals mail- en chatapplicaties in eigen beheer gehouden worden. Deze functies zijn zo fundamenteel aan het functioneren van onze overheid dat we hierop geen problemen kunnen riskeren. We moeten de regie over digitale soevereiniteit herpakken en stellen daarom het doel in 2029 voor tenminste 30% clouddiensten uit Nederland te gebruiken.

Ten tweede moet de Rijksoverheid haar macht als grootste ICT-afnemer in het land beter aanwenden. Door Nederlandse inkoopkracht in te zetten kunnen kleinere spelers een kans krijgen te groeien. Nederlandse en Europese samenwerking wordt bevorderd en zo zorgen we voor een gezonde voedingsbodem en eerlijkere concurrentie.

Ten derde gaan we ervoor zorgen dat we onze eigen afspraken nakomen. Nagenoeg iedereen is het er namelijk over eens dat Big Tech niet teveel macht moet krijgen, maar wanneer iedereen in het eigen departement de makkelijkste en goedkoopste keuze maakt, raakt onze afhankelijkheid van de paar grootste bedrijven (Microsoft, Amazon en Google) steeds groter. Door de Chief Information Officers verantwoordelijk te stellen voor het bewaken van strategische autonomie en dit als harde eis op te nemen in verschillende wetten, kunnen we het tij keren.

NSC Tweede Kamerlid Jesse Six Dijkstra: “De manier waarop de overheid de afgelopen decennia is omgegaan met de verantwoordelijkheid voor onze data en digitale diensten, is veel te kortzichtig en gemakzuchtig geweest. Zodra Nederland niet meer in staat is om zijn eigen ICTsystemen te beheren, dan komen uiteindelijk burgers in de problemen. Gelukkig is het nog niet te laat. In onze initiatiefnota doen we concrete, haalbare voorstellen om de Nederlandse digitale autonomie terug te pakken en te bewaken.”

GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Barbara Kathmann: “Als we ministeries fysiek zouden verhuizen naar panden in Californië zou het land te klein zijn. Maar wanneer we onze hele digitale infrastructuur – van gesprekken tussen ministers, tot alle documentatie van de Tweede Kamer aan toe – naar Microsoft in de Verenigde Staten laten verhuizen kraait er geen haan. Dat kan enorme gevolgen hebben en in de huidige turbulente tijden moet je zulke risico’s niet lopen. Deze initiatiefnota houdt de uitlevering van de Rijksoverheid aan Big Tech een halt aan.”

De initiatiefnota is hier te lezen.