null

Nora Achahbar

Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire)

Naam: Nora Achahbar
Geboorteplaats en leeftijd: Marokko, 41 jaar
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: Getrouwd
Hobby's: Tuinieren en hardlopen

Opleiding en carrièreverloop

Na de middelbare school is Nora Achahbar rechten gaan studeren. Ze specialiseerde zich in mensenrechten en rechtsfilosofie omdat ze ervan overtuigd is dat ‘recht’ meer is dan een verzameling wetten en dat rechtvaardigheid gaat veel dieper gaat dan het strikt toepassen van de wet. Na haar rechtenstudie heeft ze 6 jaar gewerkt als RAIO (rechterlijk ambtenaar in opleiding) als rechter op het gebied van strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Ook werkte ze in die hoedanigheid als officier van justitie, politierechercheur en advocaat. In 2014 werd Nora officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag. Ook was ze in 2020 en 2021 rechter-plaatsvervanger op het gebied van bestuurs- en strafrecht.

Naast haar werk geeft Nora regelmatig les als gastdocent op zowel basisscholen, middelbare scholen als hogescholen en universiteiten.

Maak kennis met Nora Achahbar

Waarom bent u de juiste persoon op dit departement?

Rechtvaardigheid, integriteit en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zijn mijn diepste drijfveren. Ik groeide als kind op in een ‘kansarm’ milieu en zag veel onrecht, armoede, misstanden en ongelijkheid om mij heen. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om je te ontworstelen uit een achterstandspositie. Al in mijn middelbare schooltijd was ik actief in verschillende maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de rechten en belangen van kwetsbare groepen. 

Als officier van justitie heb ik veel te maken gehad met mensen die onrecht is aangedaan en die op zoek zijn naar compensatie van hun leed. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Daarnaast ben ik doordrongen van de grote verantwoordelijkheid die de overheid heeft bij het uitoefenen van haar macht tegenover burgers. Door mijn ervaringen als officier van justitie, rechter en advocaat weet ik welke gevolgen wetten kunnen hebben voor het leven van mensen.

In het toeslagenschandaal zijn de grondrechten van kwetsbare mensen geschonden door de overheid. Bij het herstellen van het onrecht wil ik de mens centraal zetten, oprecht luisteren naar wat nodig is en stappen zetten naar daadwerkelijk herstel. Met mijn uitgebreide kennis van het recht en mijn persoonlijke bagage denk ik een goede bijdrage te leveren aan deze belangrijke opgave. 

Wat is voor u de grootste uitdaging die u denkt tegen te komen op uw departement?

Wanneer mensen onrecht wordt aangedaan sneuvelt eerst het vertrouwen. Voor het herstellen van vertrouwen is meer nodig dan geld. Daar is een overheid voor nodig met een menselijk gezicht die transparant is over wat zij wel en niet kan doen. Er zijn veel mensen keihard aan het werk om deze hersteloperatie tot een positief einde te brengen. Ook voor die mensen wil ik aandacht hebben.

Wat is het eerste dat u gaat doen op uw eerste werkdag als staatssecretaris?

Ik ga luisteren. Naar gedupeerden, naar hulpverleners, naar deskundigen, naar de werkvloer. Het is belangrijk om eerst heel goed te weten wat er speelt.

Wat hoopt u te bereiken met uw departement?

Ik ga bouwen aan vertrouwen. Vertrouwen in de overheid, maar ook aan het zelfvertrouwen van gedupeerden om een waardig leven te kunnen gaan opbouwen.

Wat is er anders in Nederland en voor de Nederlanders na uw ambtstermijn?

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik hoop dat het vertrouwen in de overheid zoveel mogelijk hersteld is.

Wat is uw motto?

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”.

Social Media

Onze bewindspersonen

Eddy van Hijum

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

eddy-van-hijum-image

Judith Uitermark

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

judith-uitermark-image

Caspar Veldkamp

Minister van Buitenlandse Zaken

caspar-veldkamp-2-2-image

Eppo Bruins

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

eppo-bruins-image

Teun Struycken

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)

teun-struycken-image

Folkert Idsinga

Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)

folkert-idsinga-image