null

Een houdbare migratie

De bevolking groeit door aanhoudende migratie nu te snel: vorig jaar met meer dan 220.000 mensen (inclusief de vluchtelingen uit Oekraïne). Elk jaar een stad als Eindhoven erbij bouwen, dat kan ons land niet aan. Wij willen het (netto) aantal immigranten beperken tot 50.000 per jaar door een selectief en streng migratiebeleid te voeren.

We beperken de arbeidsmigratie door kritisch te kijken naar de belastingvoordelen voor arbeidsmigranten. We pakken malafide uitzendbureauconstructies aan en zetten een rem op groeisectoren waar bijna alleen arbeidsmigranten werken, zoals distributiecentra.

We beperken studiemigratie door Nederlands weer de standaardtaal aan universiteiten te maken, te beginnen bij bachelor-studies. Uitzonderingen voor internationale (master)opleidingen blijven mogelijk.

We beperken asielmigratie. We voeren een nieuw vergunningstelsel in, waarbij mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben minder rechten krijgen en hier korter mogen verblijven. Ook zetten we in op bilaterale of Europese migratieakkoorden en een beter terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers. We blijven een solidaire bijdrage leveren aan asielopvang, maar met oog voor de draagkracht van de Nederlandse samenleving.