null

Aanpak van de wooncrisis

Het enorme tekort aan betaalbare woningen dwingt mensen om belangrijke keuzes in hun leven uit te stellen: samenwonen, kinderen krijgen of verhuizen voor een nieuwe baan. We moeten zo snel mogelijk veel betaalbare en geschikte woningen bouwen om het aanbod te vergroten. Dat vraagt meer landelijke regie. Wij willen het gemakkelijker maken om in steden en dorpen (ook aan de rand) woningen bij te bouwen. We maken concrete afspraken met woningcorporaties over de bouw van 350.000 extra huurwoningen en geven ontwikkelaars de ruimte om (betaalbare) koopwoningen te bouwen. We sturen aan op kortere bouwprocedures, bieden ruimte aan nieuwe en flexibele woonvormen en zorgen voor voldoende bouwlocaties. We leggen huurverhogingen aan banden.