In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing bespreken kandidaat-Kamerleden onze speerpunten op deze website. Vandaag gaan Daniëlle Jansen en Ria de Korte-Verhoef in op onze plannen voor de zorg: wat wil Nieuw Sociaal Contract?

Herstel van vertrouwen in de gezondheidszorg

In de visie van Nieuw Sociaal Contract staat het herstel van vertrouwen tussen de overheid en de burger centraal. Dit essentiële uitgangspunt geldt ook voor het vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgverlener, en tussen de zorgprofessional en patiënt. Dat is de basis.Het onderlinge wantrouwen in de zorg blijkt uit de verstikkende bureaucratie in zowel de ziekenhuiszorg als in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Een doorn in het oog zijn bijvoorbeeld de verschillende formulieren die jeugdzorginstellingen moeten invullen per gemeente en de vele kwaliteitsregistraties en accreditaties waar alle zorginstellingen te maken hebben. 

Een directeur van een groot ziekenhuis vertelde laatst dat hij te maken had met 152 kwaliteitscertificaten en accreditaties waaraan voldaan moest worden. Deze overdreven controledrift moet drastisch verminderd worden. Tot op heden heeft de beweging “OntRegel de Zorg” weinig opgeleverd, mede vanwege de belangen die er spelen. Daarom willen wij een commissie met doorzettingsmacht aan het werk zetten om de bureaucratie drastisch te verminderen. Alleen relevante gegevens die gebruikt worden door zorgprofessionals om continue de zorg te verbeteren blijven bestaan.

Onderling vertrouwen tussen zorgprofessional en patiënt of cliënt vergt tijd. Hierbij staat het luisteren naar en meewegen van de stem van de patiënt of cliënt (inclusief het kind en het gezin in de jeugdzorg) centraal bij besluitvorming. Wij willen dat die tijd voor het goede gesprek gefinancierd wordt. Bij dat goede gesprek kunnen dan weloverwogen keuzes worden gemaakt over welke behandeling of zorg het beste past bij de levensfase en de doelen van de patiënt of cliënt. Daarom willen financiële prikkels om te behandelen in alle sectoren verminderen, bijvoorbeeld de financiële prikkel voor ziekenhuizen om behandelingen uit te voeren verminderen en daarentegen de tijd voor het goede gesprek tussen arts en patiënt belonen.

Nieuw Sociaal Contract biedt een perspectief waarin vertrouwen, zorgkwaliteit en menselijkheid centraal staan, voor een toekomstige gezondheidszorg waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Door Daniëlle Jansen en Ria de Korte-Verhoef

Lees hier meer over onze plannen voor toegankelijke zorg.