null

Judith Uitermark

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Naam: Judith Johanna Marianne Uitermark
Geboorteplaats en leeftijd: Edam, 52 jaar
Woonplaats: Vijfhuizen
Burgerlijke staat: Getrouwd
Hobby's: Tijd doorbrengen met familie en vrienden, wandelen met de hond, lezen, reizen en skiën.

Opleiding en carrièreverloop

Judith Uitermark studeerde bestuurskunde en rechten in Amsterdam. Tijdens haar studie was zij drie jaar lid van de gemeenteraad in Haarlem. In 2001 stapte zij over naar de rechterlijke macht, waar zij tot september 2023 werkzaam was als rechter waar zij zich met name bezig hield met strafrecht en jeugdrecht. Daarnaast heeft zij als landelijk coördinator een belangrijke rol gehad in het opzetten van Mediation in Strafzaken als vorm van herstelrecht.

Maak kennis met Judith Uitermark

Waarom bent u de juiste persoon op dit departement?

Door mijn werk in zowel lokaal bestuur als in de rechtspraak weet ik hoe belangrijk het is dat de overheid er is voor de mensen. Dat de regels en overheidsmacht op de juiste manier worden ingezet, zodat ze ten dienste staan van de inwoners en bijdragen aan leefbaarheid en een krachtige samenleving. Als rechter heb ik me jarenlang in iedere zaak ingezet om recht te doen aan mens en maatschappij. Ik zie dat de overheid voor veel mensen veel te ingewikkeld en te zakelijk is geworden en dat met name de meest kwetsbare burgers in de knel komen. De spanningen in de samenleving die polariseren zijn voelbaar en de rechtsstaat staat onder steeds hogere druk. Het is hoog tijd dat we de rechtsstaat herstellen, dat we de verbinding zoeken in plaats van naar de verschillen te kijken en dat we de zorgen van mensen horen en zien. Dat er besluiten komen die de grote maatschappelijke problemen echt helpen oplossen. Daarvoor is een omslag nodig. Dat begint bij goed bestuur, met duidelijke probleemanalyses vanuit de praktijk gevolgd door besluitvorming die daarbij aansluit en met meer aandacht voor grondrechten en de rechtsstaat. Tegelijkertijd kan de overheid niet alles. Een goede balans is nodig. Vanuit mijn diepste overtuiging zal ik me hard maken voor een rechtvaardige overheid die naast de mensen staat, zodat mensen zich vrij, veilig en gehoord voelen.

Wat is voor u de grootste uitdaging die u denkt tegen te komen op uw departement?

NSC heeft op Binnenlandse Zaken een grote en ambitieuze agenda voor goed bestuur en het verankeren van de rechtsstaat. Hierin willen we echt een verschil maken. De uitdaging is om onze agenda door te voeren.

Wat is het eerste dat u gaat doen op uw eerste werkdag als minister?

Ik zal beginnen met ontmoeten, vragen en luisteren. En niet alleen naar de betrokken ambtenaren op het departement en de organisaties die met het departement verbonden zijn, maar ook daarbuiten. Naar de uitvoeringsorganisaties, naar de regio, naar lokale en provinciale overheden en naar de Nationale Ombudsman om zo goed mogelijk te weten wat de meest actuele zorgen en kansen zijn. En om te horen wat hun ideeën zijn bij het realiseren van het hoofdlijnenakkoord.

Wat hoopt u te bereiken met uw departement?

Dat ons land goed wordt bestuurd met meer aandacht voor oplossingen die echt werken en voor de rechtsstaat, waarbij de overheid de mensen in Nederland niet als klant ziet maar als burgers. Burgers die samen onze samenleving vormen. Burgers die de steun van de overheid nodig hebben maar ook een overheid die de steun van burgers nodig heeft.

Wat is er anders in Nederland en voor de Nederlanders na uw ambtstermijn?

Dat de overheid weer meer naast de burger is komen te staan, dat de Nederlandse rechter kan toetsen aan de Nederlandse grondwet zodat burgers beter beschermd worden en dat de band tussen de kiezer en de gekozene is verbeterd.

Uw motto?

Een sterke samenleving heeft Goed Bestuur nodig. 

Social Media

Onze bewindspersonen

Eddy van Hijum

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

eddy-van-hijum-image

Caspar Veldkamp

Minister van Buitenlandse Zaken

caspar-veldkamp-2-2-image

Eppo Bruins

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

eppo-bruins-image

Teun Struycken

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)

teun-struycken-image

Folkert Idsinga

Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)

folkert-idsinga-image

Nora Achahbar

Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire)

nora-achahbar-image