null

Toegankelijke gezondheidszorg

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is essentieel. Maar de druk op de jeugdzorg, de ouderenzorg, GGZ en andere vormen van zorg is enorm. Er is te weinig personeel, te veel bureaucratie en te weinig regionale samenwerking. We willen de menselijke maat terugbrengen in de zorg door de administratieve lasten rigoureus terug te dringen en door meer te vertrouwen op de artsen en verpleegkundigen. Zij moeten naar eigen inzicht kunnen werken, meer tijd met de patiënt kunnen doorbrengen en kunnen samenwerken over de domeinen heen. Verpleeghuizen moeten meer bedden kunnen aanbieden om de groeiende wachtlijsten het hoofd te bieden. We beperken de invloed van durfkapitaal op essentiële diensten in de zorg zoals huisartsenposten en kinderopvangplekken. Kraamzorg wordt gratis en de jaarlijkse controle door de tandarts komt weer in het basispakket. Ook zetten wij zeer stevig in op preventie, gezond leven en sport.