null

Goed bestuur

De overheid is de afgelopen jaren op een groot aantal dossiers tekortgeschoten tegenover de burgers van Nederland. Denk aan het toeslagenschandaal, de gaswinning in Groningen en het negeren van de regio’s.

Een grondige renovatie is noodzakelijk: de overheid moet betere besluiten nemen, betere wetten maken, meer oog hebben voor de uitvoering en voor de gevolgen, en zorgen voor betere publieke dienstverlening. De menselijke maat en gezond verstand moeten terug in alle lagen van het bestuur.

We geven de Tweede Kamer meer mogelijkheden om de regering te controleren en herstellen de rechtsstaat. We zetten een grondwettelijk hof op, dat de nieuwe wetten toetst aan de burgerrechten in de grondwet en daarmee burgers beschermt. We voeren wettelijke integriteitsregels voor politici in, zoals een draaideurverbod, een afkoelperiode en een wettelijk lobbyregister. We voeren betere wettelijke bescherming voor klokkenluiders in, maken de rijksinspecties onafhankelijker en geven hen meer armslag. Zo wordt er eerder ingegrepen bij schandalen en misstanden.

We dragen actief bij aan een politieke cultuur waarin inhoud, transparantie en een respectvolle omgang met elkaar centraal staan. Elke brief met een rechtsgevolg bevat contactgegevens van een ambtenaar.