null

Een goed pensioen

Een goed pensioen is essentieel. Mensen die jarenlang hebben gewerkt en gespaard moeten voldoende pensioen krijgen om rond te komen en mee te doen met de samenleving. We zijn niet tevreden over de nieuwe pensioenwet die onlangs is aangenomen. In het nieuwe stelsel kunnen pensioenen zonder instemming van mensen zelf worden omgezet naar een nieuw contract, dat minder zekerheid biedt. Dat geldt zelfs voor mensen die nu al met pensioen zijn. Wij willen dat pensioenaanspraken alleen kunnen worden gewijzigd na instemming van de deelnemers. We maximeren de kosten die pensioenfondsen mogen maken. Wij willen dat het pensioenstelsel zekerheid biedt en meer gericht is op behoud van koopkracht. We stoppen met het plan om een deel van je pensioen ineens uit te keren omdat sommige mensen maar 20% van het bedrag netto over houden omdat toeslagen teruggevorderd zullen worden.