null

Een gezonde leefomgeving

Om de opwarming van de aarde te beperken, moeten onze economie en energievoorziening snel minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. We ondersteunen huishoudens bij het omschakelen naar duurzame energie en zorgen ervoor dat het uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Energie is immers een eerste levensbehoefte. We willen onze industrie vergroenen maar niet verjagen. Dat vraagt om goede samenwerking met de rest van Europa en zekerheid bieden voor de lange termijn aan bedrijven. We bouwen nieuwe windparken op zee, leggen zonnepanelen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond, isoleren oude woningen, versterken het energienetwerk en bouwen ten minste twee nieuwe kerncentrales.

Wij vinden een schone leefomgeving erg belangrijk en treden strenger op tegen uitstoot van schadelijke stoffen door bedrijven die de volksgezondheid schaden. Wij verminderen de stikstofuitstoot om de natuur te herstellen, maar met oog voor een toekomstbestendige landbouw en de leefbaarheid van het platteland. De huidige stikstofwet gaat van tafel en wordt vervangen door een realistisch alternatief gebaseerd op vermindering van de daadwerkelijke uitstoot.