null

Digitale leefomgeving

Digitalisering en data spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. We versterken de digitale vaardigheden van burgers en bedrijven om de kansen van digitalisering te verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie bieden kansen voor betere dienstverlening en efficiënter werken. Maar technologie moet dienstbaar blijven aan de mens en aan de brede welvaart.

Het toeslagenschandaal liet zien dat de overheid niet altijd zorgvuldig omgaat met gevoelige gegevens. Daarom voeren we strenge regels in voor data bij de overheid. En er komen straffen voor de overheid bij het overtreden van de archiefwet.

Nederland mag geen surveillancestaat worden, waarin alle uitingen en handelingen van burgers permanent worden gevolgd. We beschermen burgers daarom beter tegen inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer en begrenzen het gebruik van algoritmes bij overheidsbesluiten. We werken aan een fundamentele herziening van het digitale informatiestelsel, waarbij burgers zeggenschap krijgen over het gebruik van hun eigen persoonsgegevens. Van de afhankelijkheid van buitenlandse big tech-monopolies willen we af. En we beschermen overheidssystemen en vitale sectoren tegen hacken en spionage.