null

De kracht van de regio

Grote delen van Nederland buiten de Randstad zijn de afgelopen jaren verwaarloosd. Dat moet veranderen. We zorgen met een ander kiesstelsel voor een betere vertegenwoordiging van de regio’s in de Tweede Kamer. Dit zal bijdragen aan het behoud van goede publieke voorzieningen in alle delen van het land, zoals beroepsonderwijs, streekziekenhuizen en politie. We investeren in goed en snel openbaar vervoer en voeren geen kilometerheffing in. We maken bindende afspraken met provincies over investeringen in de regionale economie, infrastructuur (wegen, spoor, vaarwegen) en het cultuuraanbod. Zo werken we aan brede welvaart in alle regio’s. We versterken de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden, met bijzondere aandacht voor het MKB.