null

Bestaanszekerheid

De overheid heeft de grondwettelijke opdracht om aan bestaanszekerheid te werken. Maar steeds meer mensen komen niet rond en leven in grote onzekerheid, kunnen hun rekeningen niet meer betalen of komen nauwelijks rond. Deze onzekerheid ondermijnt het vertrouwen in de toekomst.

We maken de eerste levensbehoeften zoals voedsel, energie, wonen en zorg betaalbaar en bereikbaar. Dat betekent dat we snel meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen door als overheid de regie te nemen en bouwprocedures te versnellen. We verlagen de belasting op energie voor gewoon huishoudelijk gebruik. We hervormen het stelsel van belastingen en toeslagen zodat (meer) werken meer besteedbaar inkomen oplevert. Een vast arbeidscontract met goede sociale verzekeringen wordt weer de norm. En we repareren onrechtvaardigheden in de sociale zekerheid voor tienduizenden mensen die onder het bestaansminimum zitten door ingewikkelde regels.