Nieuw Sociaal Contract wil ook een rol spelen in Europa en het Europees Parlement waarvoor op 6 juni 2024 verkiezingen zijn. Hiervoor zoeken we kandidaten. De speerpunten van Nieuw Sociaal Contract: goed bestuur, bestaanszekerheid, een houdbare migratie, stabiliteit in Europa en de wereld en onze digitale toekomst willen we ook centraal stellen in onze opstelling in het Europees Parlement. Wij streven ook binnen Europa naar een beter bestuur, en we zijn tegen een schuldenunie.

Inmiddels is de aanmeldtermijn voor kandidaten gesloten.