Namens Nieuw Sociaal Contract zal Kamerlid Rosanne Hertzberger plaats nemen in de parlementaire enquêtecommissie Corona.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de Coronacrisis door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, voornamelijk vanuit een veiligheids- en volksgezondheidsperspectief. Dit onderzoek leverde drie rapporten op met belangrijke aanbevelingen voor de voorbereiding op toekomstige pandemieën en het beheersen hiervan.

“Het is nu van belang dat er aanvullend onderzoek komt, waarbij specifiek wordt gekeken naar de besluitvorming in Den Haag”, zegt Hertzberger. Welke beslissingen werden door wie genomen en waarom. Wat waren de beleidsdoelen, hoe kwamen die tot stand en welke strategie werd overwogen om die doelen te bereiken? Hoe functioneerde de democratie en de rechtsstaat?

De pandemie greep diep in op de levens van vele Nederlanders. Hertzberger: “Er is een leven vóór en een leven ná Corona. Niet alleen voor hen die direct te maken kregen met ernstige ziekte en sterfte door het virus, maar ook voor mensen die nog steeds langdurig ziek zijn of kampen met mentale klachten. Het is voor iedereen belangrijk om te weten hoe het besluitvormingsproces is gegaan en of de genomen beslissingen rechtvaardig en proportioneel waren”.

Het onderzoek van de parlementaire enquête richt zich volgens de opdracht op de periode vanaf de eerste signalen vanuit China over het virus (eind 2019) tot en met het afschalen van de maatregelen in het voorjaar van 2022.