Hieronder de reactie van de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract op het rapport 'Blind voor mens en recht'. 

We danken de commissie voor het gedegen rapport, dat de Nederlandse staatsmachten een duidelijke spiegel voorhoudt. 

De manier waarop regering, parlement, en de rechterlijke macht gefunctioneerd heeft, heeft mensen grote schade toegebracht. Dit rapport is een dringende oproep aan de staat om anders te functioneren. De aanbevelingen daarvoor zijn zeer waardevol.

NSC steunt voluit dat wetten vooraf en achteraf aan de grondwet en de grondrechten getoetst worden en doet daar zelf voorstellen voor. Ook moet er gewoon menselijk contact zijn tussen een ambtenaar en een burger bij besluiten.

Een slag dieper zien we ook dat vooral regeringspartijen problemen wel aankaarten maar wetten nauwelijks wijzigden of niet meestemmen met voorstellen van de oppositie.

De verstikkende coalitiecultuur die dit veroorzaakt moet verdwijnen uit Den Haag, zodat volksvertegenwoordigers ook betere afwegingen kunnen maken. Dat kan met een nieuwe regeringsvorm waarbij parlement en kabinet op wat grotere afstand van elkaar staan.

We gaan in gesprek met slachtoffers van dit overheidshandelen. Daarna gaan we in de Tweede Kamer het debat aan met de commissie, de regering en de Kamer zelf over hoe we ons systeem werkend kunnen krijgen.