Laatste nieuws

Lees ons verkiezingsprogramma: Tijd voor herstel

Lees verder

De doelstelling van Jong Sociaal Contract is het streven naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de economische en sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein. Daarbij staan persoonlijke verantwoordelijkheid, gezin, familie, gemeenschappen en gespreid privaat bezit centraal. Jongeren worden via Jong Sociaal Contract bevorderd om ideeën aan te dragen, en mee te participeren in de politiek & maatschappij.

Ook willen we samen werken aan een brede welvaart en welzijn in Nederland en Europa, waarbij de Nederlandse taal, culturele identiteit en sociale traditie als uitdrukking van gemeenschap, vrede en behoud van de schepping, centraal staat. In deze gemeenschap wordt bestaanszekerheid van alle burgers bevorderd, zonder daar onderscheid te maken tussen geloofsovertuiging of gemeenschap.

Ook willen we ons gaan inzetten op goed bestuur in Nederland, zodat er nu een solide basis gelegd wordt voor de toekomstige generaties.

Om deze doelen te bewerkstelligen, hebben wij jou nodig! Wordt dus lid van Jong Sociaal Contract. dan maken we samen stappen om Nederland mooier te maken.

Jongerenmanifest JSC

Doe mee

Wil jij helpen om van Nieuw Sociaal Contract een succes te maken? Geloof jij, net als wij, dat het anders kan en moet in Nederland? Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Sluit je aan

Wil je meedenken, meedoen en meebeslissen over de richting van onze partij? Word dan lid van Nieuw Sociaal Contract. Wij geloven dat we met elkaar meer weten en zo tot slimmere en betere oplossingen kunnen komen voor maatschappelijke problemen.