Jongeren betrekken bij formatie

Gezamenlijk hebben wij, vijf maatschappelijke jongerenorganisaties én negen politieke jongerenorganisaties - van links tot rechts, een brief gestuurd naar de informateur waarin we hem en de formerende partijen oproepen met ons in gesprek te gaan. Ons doel is niet alleen om eenmalig mee te praten tijdens het formatieproces, maar om samen te werken aan een structurele en betekenisvolle betrokkenheid van jongeren bij de vorming van het nieuwe kabinet en hun beleid.

Het is belangrijker dan ooit dat de stem van jongeren gehoord wordt aan de formatietafel. Verschillende onderzoeken laten namelijk zien dat veel jongeren geraakt worden door het huidige beleid. Zo had de helft van jongeren vorig jaar moeite met rondkomen, kan de gemiddelde starter slechts 3.4% van de huizen op de koopmarkt betalen, en blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren ook jaren na de coronacrisis nog altijd op een dieptepunt ligt. Ook ervaren jongeren grote zorgen over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, onzekerheid rondom het terugbetalen van hun studieschuld en de problemen in de jeugdzorg. De positie van jongeren is de laatste jaren op veel gebieden dus steeds verder verslechterd.

Hoe de rol van (politieke) jongerenorganisaties eruit moet zien, is een belangrijke vraag die we goed hebben overwogen. We vinden het dan ook belangrijk om niet alleen de problemen te benoemen, maar ook met concrete oplossingen te komen. Ondanks dat jongeren en politieke jongerenorganisaties soms uiteenlopende ideeën hebben over het beleid voor onze en toekomstige generaties, zijn we erin geslaagd om gezamenlijk tot tien essentiële uitgangspunten te komen. Van politiek links tot rechts roepen we de formerende partijen op zich in te zetten voor de volgende formatie actiepunten:

 1. Ontwikkel een nationale jeugdstrategie
 2. Zet maximaal in op het behalen van klimaatdoelen, met rechtvaardige en betaalbare maatregelen
 3. Maak woningen beschikbaar en betaalbaar voor jongeren
 4. Geef jongeren weer een gezonde financiële positie
 5. Zorg voor toegankelijk onderwijs waarin de ontwikkeling van scholieren en studenten centraal staat
 6. Maak met jongeren een actieplan ter verbetering van hun mentale gezondheid
 7. Geef toegang tot jeugdzorg aan alle jongeren die dat nodig hebben
 8. Implementeer de generatietoets
 9. Bied jonge boeren perspectief voor toekomstbestendige landbouw
 10. Versterk de positie van jongerenorganisaties en bevorder jeugdparticipatie

In een eerste gesprek met de informateur en formerende partijen willen we deze punten graag bespreken en bekijken op welke onderwerpen de stem van jongeren extra belangrijk is voor de formerende partijen. Daarna willen we samen met hen concrete oplossingen bedenken voor deze tien thema's. Hierbij vinden we het belangrijk dat het regeerakkoord van het volgende kabinet toekomstbestendig is. De besluiten die we nu maken hebben namelijk blijvende impact op onze generatie en op die van de generaties na ons.

Benieuwd naar de hele brief en de inhoudelijke uitwerking van de tien actiepunten? Download dan de brief hieronder!

Brief jongerenorganisaties aan informateur


Dit is een samenwerking tussen:

 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Landelijk Aktie Komite Scholieren (LAKS)
 • Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO)
 • Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
 • Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)
 • DWARS
 • Jonge Socialisten (JS)
 • Jong Sociaal Contract (JSC)
 • Jonge Democraten (JD)
 • BBB Jong
 • Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)
 • PerspectieF
 • Volt Violet

Wat willen we bereiken

De doelstelling van Jong Sociaal Contract is het streven naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de economische en sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein. Daarbij staan persoonlijke verantwoordelijkheid, gezin, familie, gemeenschappen en gespreid privaat bezit centraal. Jongeren worden via Jong Sociaal Contract bevorderd om ideeën aan te dragen, en mee te participeren in de politiek & maatschappij.

Ook willen we samen werken aan een brede welvaart en welzijn in Nederland en Europa, waarbij de Nederlandse taal, culturele identiteit en sociale traditie als uitdrukking van gemeenschap, vrede en behoud van de schepping, centraal staat. In deze gemeenschap wordt bestaanszekerheid van alle burgers bevorderd, zonder daar onderscheid te maken tussen geloofsovertuiging of gemeenschap.

Ook willen we ons gaan inzetten op goed bestuur in Nederland, zodat er nu een solide basis gelegd wordt voor de toekomstige generaties.

Om deze doelen te bewerkstelligen, hebben wij jou nodig! Wordt dus lid van Jong Sociaal Contract. dan maken we samen stappen om Nederland mooier te maken.

Jongerenmanifest JSC

Contact

Bestuur

Bestuur JSC
Boven, v.l.n.r Max ten Velde, Floris Fokker, Simon Pouwelse
Beneden, v.l.n.r Luka Bootsma, Eva Brandemann, Elsemarie Bittink

Het bestuur van Nieuw Sociaal Contract bestaat momenteel uit de volgende personen:

Mocht je vragen hebben aan een van de bestuursleden, neem dan gerust contact met ze op.


Algemene Ondersteuning en Vragen

Voor algemene vragen en/of opmerkingen aan Jong Sociaal Contract kun je contact opnemen via e-mail of via een DM op sociale media via @jongsoccontract.

Downloads

Doe mee

Wil jij helpen om van Nieuw Sociaal Contract een succes te maken? Geloof jij, net als wij, dat het anders kan en moet in Nederland? Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Sluit je aan

Wil je meedenken, meedoen en meebeslissen over de richting van onze partij? Word dan lid van Nieuw Sociaal Contract. Wij geloven dat we met elkaar meer weten en zo tot slimmere en betere oplossingen kunnen komen voor maatschappelijke problemen.