Deze week heeft de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract ingestemd met een akkoord op hoofdlijnen waar een extraparlementair kabinet uitvoering aan moet gaan geven. We praten je hier bij over dit akkoord.

Bekijk hier de speech van NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt namens de NSC-fractie tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord.

De afgelopen tijd is er stevig onderhandeld. In het hoofdlijnenakkoord lees je veel van ons verkiezingsprogramma terug. Met de afspraken in het akkoord kunnen we als Nieuw Sociaal Contract werk maken van onze idealen en een aantal concrete voorstellen uitvoeren, met name op de voor ons belangrijke onderwerpen: Bestaanszekerheid en Goed Bestuur. Ook maatregelen voor de aanpak van de wooncrisis en om grip te krijgen op migratie hebben een prominente plek. We lichten deze onderwerpen toe.

bloemen

Bestaanszekerheid en Goed Bestuur

Om bestaanszekerheid te vergroten zorgen we onder meer voor lastenverlichting voor de meest kwetsbare groepen, zoals werkende armen. Verder zorgen we dat de (kinder-)armoede niet verder toeneemt en draaien we de hele bezuiniging op de jeugdzorg van 500 miljoen euro terug. 

Er zijn afspraken gemaakt om het bestuur van Nederland grondig te verbeteren. Onze ambitieuze agenda voor goed bestuur en een sterke rechtsstaat is terug te vinden met veel concrete maatregelen. Zo komt er een nieuw regionaal kiesstelsel met een sterkere band tussen kiezer en volksvertegenwoordigers, kunnen rechters eindelijk gaat toetsen aan de belangrijkste wet van Nederland, de grondwet. Bij het kinderopvangtoeslagschandaal en in Groningen hebben we kunnen zien wat er gebeurt als grondrechten niet voldoende zijn gewaarborgd.

Meer betaalbare woningen, grip op migratie en vrije kwesties

Het aanpakken van de wooncrisis wordt een absolute topprioriteit. De komende jaren wordt er 7,5 miljard extra geïnvesteerd om de bouw van woningen te versnellen. Er moeten 100.000 woningen per jaar bijkomen, vooral via nieuwbouw. Dit om de grote woningnood in Nederland aan te pakken.

Migratie wordt zeer fors beperkt, zowel als het gaat om arbeids- studie- en asielmigratie. Tegelijkertijd blijft ons land open voor de opvang van vluchtelingen.

Er staat nog veel meer in het hoofdlijnenakkoord waar we trots op zijn, hierover later meer. Er zijn ook veel onderwerpen waarover niets is opgenomen. De afspraak die wij gemaakt hebben is dat die onderwerpen vrije kwesties zijn in de Kamer.

bloemen

Afspraken over de rechtsstaat en extraparlementair kabinet

Eerder maakten we als formerende partijen afspraken over de grondwet, grondrechten, de democratie en de rechtsstaat. Deze afspraken staan rechtovereind en zullen een anker zijn voor het extraparlementaire kabinet en een houvast voor onze fractie.

In het vervolg van de formatie zullen er bewindspersonen worden gezocht voor het extraparlementaire kabinet, voor de helft mensen uit de dagelijkse politiek en voor de helft van daarbuiten. Dit kabinet zal het hoofdlijnenakkoord vertalen naar een regeerprogramma. De partijleiders van de formerende partijen blijven in de Tweede Kamer.

Na het debat over het hoofdlijnenakkoord aanstaande woensdag, gaat de NSC-fractie opnieuw in gesprek met de NSC-leden tijdens een aantal (online) ledenbijeenkomsten.

Een hartelijke groet,

De Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract