null

Eppo Bruins

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naam: Eppo Egbert Willem Bruins
Geboorteplaats en leeftijd: Apeldoorn, 54 jaar
Woonplaats: Ermelo
Burgerlijke staat: Getrouwd
Hobby's: Wandelen, fietsen, pianospelen

Opleiding en carrièreverloop

Eppo Bruins studeerde natuurkunde en promoveerde daarna in de experimentele kernfysica. Na een periode als onderzoeker bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) was hij 18 jaar werkzaam in wetenschapsbeleid, -management en -financiering. In 2015 werd hij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, waar hij onder meer de portefeuilles onderwijs, economische zaken, innovatie en financiën onder zich had. Na zijn periode als Kamerlid werd hij in 2022 benoemd tot voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), een onafhankelijke adviesraad voor wetenschap en parlement.

Maak kennis met Eppo Bruins

Waarom bent u de juiste persoon op dit departement?

Mijn hele loopbaan staat in het teken van wetenschap, technologie en het belang van kennis en kunde voor de Nederlandse economie en samenleving. De toekomst van ons land staat of valt met hoe we de volgende generatie opleiden en vormen. Daarbij heb ik speciaal oog voor het belang van het opleiden van vakmensen op alle niveaus. Vanuit mijn diepste overtuiging zal ik de vrijheid van onderwijs, de academische vrijheid en de persvrijheid verdedigen en erken ik de noodzaak van onafhankelijke journalistiek en een bloeiende culturele sector.

Wat is voor u de grootste uitdaging die u denkt tegen te komen op uw departement?

Een van de grotere opgaves is het aanpakken van de doorgeschoten internationalisering in het hoger onderwijs. Daarnaast het hervormen van de publieke omroep. En om ervoor te zorgen dat Nederland in de top van de wereld blijft meespelen op het gebied van wetenschap en innovatie.Ik zie het als mijn opdracht om binnen de gegeven financiële kaders ervoor te zorgen dat alles wat goed en van waarde is de kans krijgt om te bloeien, ook in de komende periode.

Wat is het eerste dat u gaat doen op uw eerste werkdag als minister of staatssecretaris?

Luisteren. En niet alleen de eerste werkdag. Luisteren naar de deskundige ambtenaren op het ministerie en naar de maatschappelijke sectoren die onder mij vallen. Daarbij wil ik zo goed mogelijk weten wat er daadwerkelijk leeft op de werkvloer.

Wat hoopt u te bereiken met uw departement?

Ruimte en vrijheid voor onderwijs, cultuur en media om op een positieve wijze bij te dragen aan onze samenleving. Het zijn juist deze maatschappelijke sectoren die belangrijk zijn, en die ons land een stukje mooier maken.

Wat is er anders in Nederland en voor de Nederlanders na uw ambtstermijn?

Meer waardering voor leraren, voor vakmensen en erkenning van de noodzaak van kennis en kunde voor een goede en stabiele toekomst van ons land.

Uw motto?

”Kennis is de enige grondstof die nooit opraakt”

Social Media

Onze bewindspersonen

Eddy van Hijum

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

eddy-van-hijum-image

Judith Uitermark

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

judith-uitermark-image

Caspar Veldkamp

Minister van Buitenlandse Zaken

caspar-veldkamp-2-2-image

Teun Struycken

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)

teun-struycken-image

Folkert Idsinga

Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)

folkert-idsinga-image

Nora Achahbar

Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire)

nora-achahbar-image