null

Teun Struycken

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)

Naam: Teun Huib Desiderius Struycken
Geboorteplaats en leeftijd: Nijmegen, 54 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: Gehuwd
Hobby's: Tennis, opera- en museumbezoek

Opleiding en carrièreverloop

Na het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen studeerde Teun Struycken rechten in Leiden, Parijs en Oxford, gevolgd door een promotietraject in Tilburg en daarna in Nijmegen. Hij voltooide zijn proefschrift (over het gesloten systeem van het goederenrecht) in de eerste jaren van zijn loopbaan als advocaat in Amsterdam. Zijn praktijk bestond vooral uit de juridische begeleiding van (internationale) financieringen, financiële herstructureringen en faillissementen. Teun geeft graag college aan studenten, onder andere als hoogleraar aan het Molengraaff Instituut binnen de Universiteit Utrecht. Hij is lid van de Commissie Insolventierecht.

Maak kennis met Teun Struycken

Waarom bent u de juiste persoon op dit departement?

NSC zoekt voor de portefeuille rechtsbescherming in het Ministerie van Justitie een stevige jurist met ervaring in de rechtspraktijk. Iemand die het belang van een goede rechtspleging heeft ervaren en de rechtsstaat ziet als een kostbaar bezit. Zo iemand ben en wil ik zijn.

Wat is voor u de grootste uitdaging die u denkt tegen te komen op uw departement?

Er is veel kritiek op het functioneren van de rechtsstaat, zoals recent blijkt uit het rapport van de Staatscommissie Rechtsstaat. De rechtsstaat kent uitdagingen op allerlei beleidsterreinen van verschillende departementen, maar Justitie heeft uiteraard een belangrijke rol in het herwinnen van het vertrouwen van de burgers van Nederland.

Wat is het eerste dat u gaat doen op uw eerste werkdag als minister of staatssecretaris?

Ik weet dat op het departement van Justitie heel veel mensen werken met groot engagement en veel kennis. Ik ga zoveel mogelijk tijd nemen om hen te leren kennen. Met in mijn tas het handboek voor politieke starters!

Wat hoopt u te bereiken met uw departement?

Een goed bestuur en een stevige rechtsstaat staan centraal bij Nieuw Sociaal Contract. Ik hoop te bereiken dat beiden in goede handen zijn van het departement en van het kabinet in het algemeen.

Wat is er anders in Nederland en voor de Nederlanders na uw ambtstermijn?

Als ik het goed doe, merken de meeste mensen in Nederland weinig van wat ik heb weten te bewerkstelligen. Dan gaan ze rustig slapen, althans wat de overheid, het bestuur en de rechtsstaat betreft.

Uw motto?

“Onderzoek alles, en behoud het goede!”

Social Media

Onze bewindspersonen

Eddy van Hijum

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

eddy-van-hijum-image

Judith Uitermark

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

judith-uitermark-image

Caspar Veldkamp

Minister van Buitenlandse Zaken

caspar-veldkamp-2-2-image

Eppo Bruins

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

eppo-bruins-image

Folkert Idsinga

Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)

folkert-idsinga-image

Nora Achahbar

Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire)

nora-achahbar-image