null

Folkert Idsinga

Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)

Naam: Folkert Lútsen Idsinga
Geboorteplaats en leeftijd: Bakkeveen, 52 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: Getrouwd
Hobby's: Kanoën, zwemmen, lezen, muziek luisteren.

Opleiding en carrièreverloop:

Na zijn middelbareschooltijd op het Drachtster Lyceum in Drachten ging Idsinga economie studeren aan de RUG in Groningen, met als afstudeerrichting Fiscale Economie. Na een stage op het gebied van de ‘indirecte belastingen’ (vooral omzetbelasting/btw) is hij altijd in dat boeiende specialisme gebleven en is hij op dat terrein zo’n 25 jaar in de adviespraktijk werkzaam geweest als fiscalist. Verreweg het grootste deel van zijn carrière was hij werkzaam bij het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie. Hier heeft hij ook bestuurlijke ervaring mogen opdoen, als bestuurslid en als managing partner. Vele jaren heeft hij daarnaast studenten gedoceerd in het vak ‘omzetbelasting’ o.a. op de VU in Amsterdam. Een van de hoogtepunten van zijn carrière, als toen nog jonge fiscalist, was dat hij in het jaar 2000 vanuit Sydney heeft mogen meehelpen met de introductie van een nieuw fiscaal systeem. Toen hij richting de 50 liep, vond hij het een mooi moment om zijn kennis en ervaring op fiscaal en bestuurlijk gebied breder in te zetten. Dat bracht hem uiteindelijk in Den Haag.

Maak kennis met Folkert Idsinga

Waarom bent u de juiste persoon op dit departement?

De reden dat ik de Kamer in ben gegaan was om iets terug te geven aan het land dat mij kansen heeft geboden. Als staatssecretaris zet ik dit graag voort. Ik zet, net als mijn voorganger, mijn fiscale kennis en ervaring daarom graag in om bij te dragen aan bijvoorbeeld goede wetgeving. We hebben in het verleden te vaak gezien wat slechte wetgeving kan doen met mensen die mede daardoor vermalen raakten door het systeem; kijk naar de toeslagenouders en de gedupeerden van zwarte lijsten.

Wat is voor u de grootste uitdaging die u denkt tegen te komen op uw departement?

Er lopen een paar grote hersteloperaties. Ook zijn er uitdagingen bij de belastingdienst rondom personeelsverloop en ICT. Dit alles moet zorgvuldig verder worden opgelost. De uitdaging is dan ook om oog te houden voor de langere termijn, door een stelselherziening starten naar een eerlijker en begrijpelijker belasting en toeslagen systeem waardoor het bijvoorbeeld zichtbaar meer gaat lonen voor mensen om een paar uur extra te werken.

Wat is het eerste dat u gaat doen op uw eerste werkdag als minister of staatssecretaris?

Kennismaken met de medewerkers en vooral goed luisteren naar wat er leeft en wat er speelt. Ik weet niet of dat allemaal op de eerste dag al lukt, dus ik was van plan om dat zoveel en zo vaak mogelijk te blijven herhalen.

Wat hoopt u te bereiken met uw departement?

Ten eerste natuurlijk de uitvoering van onze fiscale plannen van het hoofdlijnenakkoord. Groot dossier zal zijn de start van de hervormingsoperatie naar een begrijpelijker en eerlijker systeem. Daarnaast wil ik een relevante bijdrage leveren aan het oplossen van een aantal acute problemen, bijvoorbeeld rondom box 3. Ook hoop ik de ingeslagen weg van herstel van vertrouwen in de belastingdienst voort te zetten, zodat ook mensen daar graag en met trots werken. Verder wil ik concrete resultaten boeken met de verdere strijd tegen internationale belastingontwijking. Ik wil stevigere aanpak van internationale miljardenfraudes. Ook gaan we, al dan niet in internationaal verband, stappen zetten naar aanleiding van reeds aangenomen kamermoties zodat extreem rijke particulieren die geen of weinig belasting betalen in landen als Monaco of Zwitserland, een eerlijke bijdrage gaan leveren.

Wat is er anders in Nederland en voor de Nederlanders na uw ambtstermijn?

Meer vertrouwen in de overheid en het fiscale systeem en uitvoering in het bijzonder. Zowel door burgers, maar ook door bedrijven die voorspelbaarheid van regelgeving vaak als topprioriteit noemen voor het vestigingsklimaat.

Uw motto?

”Sizzen is neat, mar dwaan is in ding” (Geen woorden, maar daden)

Social Media

Onze bewindspersonen

Eddy van Hijum

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

eddy-van-hijum-image

Judith Uitermark

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

judith-uitermark-image

Caspar Veldkamp

Minister van Buitenlandse Zaken

caspar-veldkamp-2-2-image

Eppo Bruins

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

eppo-bruins-image

Teun Struycken

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)

teun-struycken-image

Nora Achahbar

Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire)

nora-achahbar-image